ENG

DHV MED מספקת ללקוחותיה מענה כולל המבוסס על ניסיון מעשי בכל שלבי הפרויקט ההנדסי, החל משלב התכנון הכללי דרך התכנון המפורט, וכלה בפיקוח צמוד על ההקמה.

למידע נוסף

DHVED פועלת לקידום תחום איכות הסביבה תוך מימוש הידע העולמי ושימוש בכלים הנדסיים טכנולוגיים מתקדמים.

למידע נוסף

תחומי התמחות

Projects

פרויקטים מובילים

שדרוג מט"ש שורק

שדרוג שדרוג מט"ש שורק (ירושלים מערב) לספיקה של 110,000 מ"ק ליום

תוכנית להפחתת זיהום אוויר מסקטור התחבורה

תוכנית להפחתת זיהום אוויר מסקטור התחבורה המשלבת בין הגבלות על השימוש ברכבי דיזל מזהמים לצד

אסדרה סביבתית משולבת – המשרד להגנת הסביבה

ייעוץ למשרד להגנת הסביבה באסדרת מפעלים טעוני פליטה במסגרת חוק אוויר נקי ובמסגרת אסדרה משולבת

צרו קשר

אני מעוניין/ת להצטרף לרשימת הדיוור הישיר ולהיכלל במאגר המידע בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה המופיע בתקנון האתר.


חזרה למעלה