EN
about us

אודות החברה

DHVMED מובילה את המקצוענות והחדשנות בתחום איכות הסביבה מתוך מחויבות ואחריות לקיימות. כחברה להנדסה וייעוץ סביבתי מהגדולות במשק הישראלי, אנחנו רואים חובה לפעול במקצועיות, ערכיות ואמינות, ולתת ללקוחותינו פתרונות מצוינים הנשענים על ידע מקיף וניסיון רב שנים.

DHVMED היא חוד החנית של תחומי הייעוץ והרגולציה הסביבתית, תכנון מתקני טיפול בשפכים ומערכות המים, ניקוז וניהול נגר עירוני בישראל. אנחנו פועלים במגזר הציבורי והפרטי ומלווים חברות ממשלתיות ופרטיות הנדרשות בייעוץ סביבתי, וכן רשויות ויזמים המחפשים צוות מקצועי של מומחים בתחום הסביבה ותכנון מתקני הטיפול בשפכים.

חברת DHVMED נוסדה בישראל בשנת 1996 בשיתוף פעולה עם החברה ההולנדית Royal Haskoning. החל משנת 2016 חברת DHVMED נמצאת בבעלות קבוצת הייעוץ והניהול AVIV AMCG.

DHVMED משמשת כנציגה הרשמית של Royal Haskoning DHV העולמית בישראל בתחומי הנדסת הסביבה והייעוץ הסביבתי.

אנו פועלים במקצועיות וללא פשרות תוך שמירה על חדשנות, קיום ערכים, פיתוח ההון האנושי, אספקת פתרונות אופטימליים ואמינות, שאיפתנו היא להיות חברת ההנדסה והייעוץ הסביבתי המובילה והדומיננטית בישראל.

אנו לוקחים חלק במאמץ המדיני לקידום שמירה על איכות הסביבה ושימור הקיימות בעולמות מים ושפכים, תעשייה, איכות אוויר, קרקע ופסולת, תוך מימוש הידע הבינלאומי שנרכש לאורך מאות פרויקטים ושימוש בכלים הנדסיים טכנולוגיים מתקדמים.

תחומי התמחות

ייעוץ סביבתי

הובלת אסדרה ורגולציה סביבתית בארגונים במגזר הפרטי והציבורי. צוות המומחים כולל מהנדסי סביבה בעלי תתי התמחות בנושאים סביבתיים שונים לרבות, איכות אוויר ומודלים לפיזור מזהמים, תחום קרקעות מזוהמות, טיפול במים ושפכים, טיפול בפסולת וחומרים מסוכנים, פיקוח סביבתי, כלכלת סביבה ומדיניות ורגולציה סביבתית. DHVMED משמשת כיועצת הבלעדית של המשרד להגנת הסביבה הישראלי (מהגנ"ס) בכל הקשור לאסדרה סביבתית של מפעלי התעשייה הגדולים במדינת ישראל, ומספקת למהגנ"ס שירותי ייעוץ סביבתי.

רגולציה סביבתית

בחינת רגולציה סביבתית בעולם ובישראל, ובפרט בכל הקשור לרגולציה סביבתית של תעשייה. ניסיון זה כולל נושאי בחינה של רגולציה עולמית (בעיקר אירופה וארה"ב), מדיניות, יישום דירקטיבות אירופאיות כגון ה-IED (Industrial Emission Directive), הפחתת פליטות לא מוקדיות ויישום LDAR (Leakage Detection and Repair), פסולות מסוכנות, חומרים מסוכנים, טיפול והפחתה של פליטות אוויר, טיפול בשפכים ופסולת. במסגרת שירותי הייעוץ אשר מעניקה DHVMED למשרד להגנת הסביבה, החברה מטפלת בבדיקה וכתיבת התרים ורישיונות למפעלים הגדולים במדינת ישראל לרבות, תחנות הכוח, בתי הזיקוק, התעשייה הפטרוכימית, תעשיה מינרלית, אסדות להפקת גז טבעי ועוד. בנוסף, מספקת החברה למשרד להגנת הסביבה שירותי ייעוץ בכל הקשור, למדינות ורגולציה סביבתית בהתאם לדירקטיבות אירופאיות (IPPC, IED, SEVESO), ושירותי יעוץ בכל הקשור לדיווח על פליטות ועברות מזהמים לסביבה (PRTR).

סקרים סביבתיים

הכנת סקרים סביבתיים בכל הביטי הסביבה, לרבות סקרי איכות אוויר וסקרי ריח, סקרי מים ושפכים, סקרי פסולת ופרשות טכניות בנושאים סביבתיים. DHVMED הכינה עשרות סקרים בנושאים אלה, למפעלי תעשיה, רשויות מקומיות, איגודי ערים, חברת מקורות, רשות המים ועוד.

תכנון תשתיות מים ומתקני טיפול בשפכים

הצוות ההנדסי מספק ליווי משלב היזום דרך בחינת ובחירת חלופות בוועדות תכנון, ביצוע תכנון מפורט ומכרז ביצוע, ועד להשלמת הקמה והרצת המתקנים. עיקר הפעילות הינו מתן שירותים תכנון ויעוץ לתאגידי מים וביוב בהקמת מתקני טיפול שפכים חדשים, בייעול תפעול שוטף ובהתאמת מתקנים קיימים לספיקות תכן עדכניות ודרישת הרשויות. מבין שירותינו תכנון שדרוג והרחבת מתקני הולכה, אגירה וטיפול במים ושפכים מוניציפלים, תוך שימוש בכלי תכנון תהליכי ובניסיון שנצבר בעשרות פרויקטים בישראל ובחו"ל.

הידרולוגיה עילית וניהול נגר

שירותים מקצועיים של הידרולוגיה עילית וניהול נגר לרשות המים, לרשויות מוניציפליות ולפרויקטי תשתית. במסגרת זו נעשה שימוש במודלים חדישים ובשיטות ניתוח עדכניות לביצוע תוכניות אב אזוריות לאספקת מים, עבודות ניתוח לחיזוי נגר באגנים עירוניים ופתוחים ונספחי ניקוז לפרויקטים.

    צרו קשר

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]


    To top