עב

DHV MED provides its customers with a comprehensive solution based on practical experience at all stages of the engineering project, from the general planning stage through detailed planning, to thorough monitoring of the construction.

Additional information

DHV MED works to promote environmental quality while realizing global knowledge and using advanced technological engineering tools.

Additional information

Specialties

ייעוץ סביבתיי

ייעוץ סביבתיי

הובלת אסדרה ורגולציה סביבתית בארגונים במגזר הפרטי והציבורי. צוות המומחים כולל מהנדסי סביבה בעלי תתי התמחות בנושאים סביבתיים שונים לרבות, איכות אוויר ומודלים לפיזור מזהמים, תחום קרקעות מזוהמות, טיפול במים ושפכים, טיפול בפסולת וחומרים מסוכנים, פיקוח סביבתי, כלכלת סביבה ומדיניות ורגולציה סביבתית. DHVMED משמשת כיועצת הבלעדית של המשרד להגנת הסביבה הישראלי (מהגנ"ס) בכל הקשור לאסדרה סביבתית של מפעלי התעשייה הגדולים במדינת ישראל, ומספקת למהגנ"ס שירותי ייעוץ סביבתי.

שפכים ומים

שפכים ומים

הובלת אסדרה ורגולציה סביבתית בארגונים במגזר הפרטי והציבורי. צוות המומחים כולל מהנדסי סביבה בעלי תתי התמחות בנושאים סביבתיים שונים לרבות, איכות אוויר ומודלים לפיזור מזהמים, תחום קרקעות מזוהמות, טיפול במים ושפכים, טיפול בפסולת וחומרים מסוכנים, פיקוח סביבתי, כלכלת סביבה ומדיניות ורגולציה סביבתית. DHVMED משמשת כיועצת הבלעדית של המשרד להגנת הסביבה הישראלי (מהגנ"ס).

איכות אוויר

איכות אוויר

הובלת אסדרה ורגולציה סביבתית בארגונים במגזר הפרטי והציבורי. צוות המומחים כולל מהנדסי סביבה בעלי תתי התמחות בנושאים סביבתיים שונים לרבות, איכות אוויר ומודלים לפיזור מזהמים, תחום קרקעות מזוהמות, טיפול במים ושפכים, טיפול בפסולת וחומרים מסוכנים, פיקוח סביבתי, כלכלת סביבה ומדיניות ורגולציה סביבתית. DHVMED משמשת כיועצת הבלעדית של המשרד להגנת הסביבה הישראלי (מהגנ"ס) בכל הקשור לאסדרה סביבתית של מפעלי התעשייה הגדולים במדינת ישראל, ומספקת למהגנ"ס שירותי ייעוץ סביבתי.

חומ”ס, פסולת וק’ מזוהמות

חומ”ס, פסולת וק’ מזוהמות

הובלת אסדרה ורגולציה סביבתית בארגונים במגזר הפרטי והציבורי. צוות המומחים כולל מהנדסי סביבה בעלי תתי התמחות בנושאים סביבתיים שונים לרבות, איכות אוויר ומודלים לפיזור מזהמים, תחום קרקעות מזוהמות, טיפול במים ושפכים, טיפול בפסולת וחומרים מסוכנים, פיקוח סביבתי, כלכלת סביבה ומדיניות ורגולציה סביבתית. DHVMED משמשת כיועצת הבלעדית של המשרד להגנת הסביבה הישראלי (מהגנ"ס) בכל הקשור לאסדרה סביבתית של מפעלי התעשייה הגדולים במדינת ישראל, ומספקת למהגנ"ס שירותי ייעוץ סביבתי.למהגנ"ס שירותי ייעוץ סביבתי.

Projects

Key Projects

Upgrading the Sorek sewage works

Upgrading the Sorek sewage works (Jerusalem West) to work at a flow rate of 110,000

Transport sector air pollution reduction plan

Preparation of a plan for a reduction of air pollution from the transport sector, combining

Integrated environmental regulation – the Ministry of Environmental Protection

Advising the Ministry of Environmental Protection regarding regulation of plants that require emission permits under


To top