EN

ייעוץ סביבתי

כלכלה ורגולציה סביבתית

בתקופה שבה האקלים עולה לכותרות והופך לנושא מרכזי בעידוד פיתוח בר קיימא של החברה והמדינה – לכלכלה הסביבתית יש מקום חשוב בשילוב שבין צמיחה כלכלית לבין הגנה על הטבע ועל כדור הארץ. צוות הכלכלה הסביבתית של DHVMED מתמחה בבחינה והבנה לעומק של המדיניות הסביבתית בעולם, ומספק ליווי מקצועי המשלב בין כלכלה לרגולציה סביבתית, בתחומי איכות אוויר, פסולת מסוכנת ופסולת אינרטית, טיפול בשפכים, קרקעות מזוהמות וחומרים מסוכנים.

ניתוחי עלות-תועלת סביבתיים
בחינות עלות-תועלת כלכליות (Cost-Benefit Analysis) נותנות לכם להבין את אומדן העלויות והתועלות הסביבתיות בפרויקט שלפניכם ותרגומן לערכים כלכליים. ניתוח זה מאפשרות לבחון חלופות כמותיות ואיכותיות, ניתוח סיכונים ומיפוי אי-וודאות. היועצים שלנו מתמחים בהערכה וכימות של תועלות ועלויות חיצוניות במגוון תחומים, כגון: זיהום אויר וגזי חממה, רעש, שירותי מערכת אקולוגית ועוד. נושאים אלה חשובים לקבלת החלטות מדיניות, והערכת חלופות, הן ברמה משקית והן ברמת רשות מקומית או מפעל.

בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטים
יש לכם רעיון למיזם סביבתי או שאתם מתכננים פרויקט חדש בתחום הסביבה? בדיקת כדאיות כלכלית מאפשרת לכם לצאת לדרך עם כל המידע הדרוש לכם, מההיתכנות הכלכלית לפרויקט (גם לעומת החלופות הקיימות), ועד להשקעות הנדרשות לאורך כל הדרך.

הערכת השפעות רגולציה חדשה (RIA- Regulatory Impact Assessment)
איכות והגנת הסביבה תופסות מקום משמעותי יותר בחיי היום-יום, וכפועל יוצא מזה – גם בחקיקה. ההבנה שמשבר האקלים הוא איום גלובלי מרכזי מביאה את הרגולטורים לעדכן את תקנות הסביבה בישראל באופן תדיר ודינמי. הצוות שלנו מתמחה בהערכת השפעות תקנות חדשות, יישומן, ההשלכות הכלכליות שלהן והשינויים עמם צריך להתמודד.

עם לקוחותינו נמנים המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה, רשויות מקומיות וכן חברות במגזר הפרטי.
בין הפרויקטים המרכזיים אותם ביצענו בשנים האחרונות:
– אומדן עלויות שיקום לנזקי הפסולות התעשייתיות באתר מפעל כיל רותם
– הערכת ההשפעות הסביבתיות מפיתוח מכרה "שדה בריר"
– התוכנית הלאומית להפחתת זיהום אוויר
– מדד ההשפעה הסביבתי לחברות ציבוריות לשנים 2016-2020
– RIA (Regulatory Impact Assessment) למדיניות סביבתית
– בדיקת נאותות סביבתית-כלכלית למתקני תשתית
– בחינה כלכלית להקמת ותפעול אתרי פסולות עבור אשכולות איזוריים
– בחינה כלכלית-סביבתית לתיקון פרוטוקול מונטריאול לגזי חממה
– תוכנית לטיפול בכלי רכב מזהמים

מדיניות סביבתית, תוכניות ומסמכי סביבה

רגולציה סביבתית בעולם ובישראל היא תחום הדורש היכרות עמוקה ויסודית, במיוחד בכל הקשור למפעלי תעשייה, רשויות מקומיות והמגזר הפרטי. הצוות שלנו מתמחה בסקירת דרישות רגולציה לרישוי והקמת מתקנים תעשייתיים, הכנת סקרים ומחקרים לטובת מדיניות ומסמכי רגולציה והכנת נספחי סביבה עבור הרשויות. אנחנו מלווים יזמים ועסקים פרטיים עד לאישור המשרד להגנת הסביבה ומסייעים להם להבין, לפעול וליישם את הרגולציה הסביבתית החלה עליהם. ממיפוי הרגולציה והדרישות הסביבתיות, דרך ניתוח השקעות עתידיות ובחינת תרחישים אפשריים למסלולי דרישות רגולטוריות ועד השפעה על לוחות זמנים לפיתוח הפרויקט.

במסגרת שירותי הייעוץ שאנו מעניקים למשרד להגנת הסביבה, אנו מטפלים בבדיקה וכתיבת היתרים ורישיונות למפעלים הגדולים במדינת ישראל, לרבות תחנות הכוח, בתי הזיקוק, התעשייה הפטרוכימית, תעשיה מינרלית, אסדות להפקת גז טבעי ועוד. בנוסף, אנחנו גם מייעצים למשרד בכל הקשור למדיניות ורגולציה סביבתית בהתאם להנחיות אירופאיות (IPPC, IED, SEVESO), ושירותי ייעוץ בכל הקשור לדיווח על פליטות ועברות מזהמים לסביבה (PRTR).

הניסיון העשיר שנצבר בחברה במהלך השנים כולל:
– בחינה של רגולציה עולמית ומדיניות בעיקר באירופה, ארצות הברית ואוסטרליה
– יישום הוראות והנחיות אירופאיות, דוגמת (Industrial Emission Directive) IED
– טיפול והפחתת פליטות אוויר ופליטות לא מוקדיות
– טיפול בשפכים ופסולת ויישום  (Leakage Detection and Repair) LDAR

פסולת, חומרים מסוכנים ותשתיות

כמי שמתמחים בסביבה ורגולציה – עיצוב מדיניות רגולטורית בתחום הפסולת והחומרים המסוכנים היא אחת החוזקות שלנו: כתיבת ניירות מדיניות ופרוטוקולים בהתאם לתקנים בינלאומיים, מציאת פתרונות מקומיים ובחינת חלופות לטיפול בפסולת, ייעוץ וניהול אסטרטגי ויצירת תוכנית פעולה של פסולת מסוכנת בהתאם למצב סביבתי ולצרכים טכנולוגיים וכלכליים.

פסולת
אין מי שמכיר את דרישות הרגולציה בתחום הפסולת ובהטמעתן בשטח יותר מהצוות שלנו. כבר שנים ארוכות שהוא מלווה רשויות בהטמעת עקרונות ניהול פסולת עירונית ומרחבית כדי לשמור על בריאות התושבים. שירותי הייעוץ הסביבתי לנושא פסולת של החברה כוללים ייעוץ וליווי להקמה של מתקני טיפול בפסולת, ייעוץ אסטרטגי וליווי מכרזים לרשויות מקומיות, הכנת תוכניות וליווי תוכניות לפינוי מצבורי פסולת, בדיקות התכנות כלכליות והנדסיות להקמת מתקנים ועוד.

בין הפרויקטים שביצענו:
– תכנון וליווי הקמה של מתקן פסולת הבנין בחירייה – הגדול ביותר בארץ (2000 טון פר יום).
– תכנית אסטרטגית לפסולת לאשכול המפרץ, וליווי לביצוע התכנית, לרבות קידום הקמת מתקני פסולת, בדיקות הנדסיות כלכליות, ליווי תהליכי קבלת אישורים, מכרזים ועוד.
– הכנת תכניות יישומיות לפסולת חקלאית
– ליווי עיריית אשדוד במכרז הקמה של תחנת מיון לפסולת עירונית ובהפעלה של תחנת מעבר לפסולת עירונית
– סקרי חלופות טכנולוגיות / כלכליות לטיפול בבוצות מתקנים לטיהור שפכים
– ייעוץ לצורך קבלת החלטות לנושא השפעות סביבתיות של מתקנים אשר מתעתדים לקום בתחומן
– הכנת תוכניות תפעוליות אזוריות עבור אשכול גליל עמקים (15 רשויות מקומיות)
– ליווי עיריית עכו בקביעת מתווה לפינוי מצבור גדול של פסולת תעשייתית בשטחה
– ליווי עיריית ירושלים לנושא גרינט-עטרות

תשתיות
התשתיות הלאומיות הן אחד החוסנים הכלכליים החשובים ביותר שיש ושם נרדף לאיכות חיים. חברו את אלה עם מחויבות ירוקה – וקיבלתם את הנוסחה המנצחת שלנו: מעטפת כוללת בתחום תשתיות וסביבה.

DHVMED היא הגוף המקצועי הנבחר על ידי קשת רחבה של מתקני התפלה, פסולת וייצור אנרגיה לצד תשתיות כבישים, רכבות ורכבות קלות. אנחנו עורכים עבורם מסמכים סביבתיים לצרכי תוכנית בניין עיר (תב"ע) והיתרי בנייה, בדיקות נאותות סביבתיות וטכניות ומלווים אותם בעמידה ברגולציה ישראלית ובינלאומית בתחומי הסביבה. אנחנו הולכים יד ביד עם לקוחותינו במכרזים, מייצרים פרקטיקות ופתרונות, מכינים נהלי איכות סביבה ומבצעים הכשרות לצוותים.

חומרים מסוכנים ופסולת מסוכנת
טיפול נכון בחומרים מסוכנים ופסולות מסוכנות מצריך ידע וניסיון מעמיקים בכל הקשור לחקיקה הישראלית והעולמית בתחום. DHVMED מייעצת למשרדי ממשלה לגבי אימוץ רגולציות אירופאיות, תוך שימוש בידע מקצועי רחב ובאמצעות ביצוע סקירות ספרות מקצועיות.

שירותינו כוללים ביצוע הערכות סיכון וחישוב טווחי סיכון ומרחקי הפרדה מחומרים מסוכנים, הכנת מדריכים רגולטוריים לעיסוק בחומרים מסוכנים ופסולות מסוכנות, סווג פסולות מסקטורים שונים ומציאת פתרונות מתאימים לטיפול בהן.

תשתיות ימיות
צוות היעוץ הסביבתי שלנו עוסק במדיניות לסביבה הימית עבור גורמים רגולטוריים בארץ ובאגן הים התיכון. הוא מספק ליווי שוטף של פרויקטי הנדסה ימית בכל רחבי הארץ, משיקום איכות המים באילת ועד לפרויקט הקמת שטח מלונאות בנתניה. העבודה כוללת מתן הנחיות לעבודה בסביבה הימית בהיבטים הנדסיים וסביבתיים בשלבי התכנון ובעת בחינת ובחירת חלופות והעבודה מול גופי התכנון והרשויות. הוא גם מסייע בכתיבת מדיניות למתן היתר הזרמה לים ממקורות יבשתיים עבור המשרד להגנת הסביבה.

המומחיות שלנו חוצה את גבולות ישראל, ואנו מייעצים למזכירות אמנת ברצלונה באו"ם העוסקת בהפחתת זיהום לאגן הים התיכון. במסגרת העבודה מסייע הצוות של DHVMED בהכנת מסמכי מתודולוגיה ומדיניות למזכירות האמנה ובהכנת דוחות עדכון למדינות הבלקן ולישראל, בהם מצאי פליטות לים (NBB), עדכון התוכנית הלאומית להפחתת פליטות לים ממקורות יבשתיים ומעקב אחר יישום התוכנית.

איכות אוויר וריח

DHVMED מעמידה לרשות לקוחותיה נבחרת של מומחים בתחום איכות אוויר, מטאורולוגיה, קלימטולוגיה ושינויי אקלים. המומחים שלנו בעלי ניסיון רב בניהול פרויקטים במגזרי התעשייה, התחבורה, החקלאות, הפסולת והרגולציה בטיפול בזיהום אוויר, טיפול במטרדי ריח, ובגזי חממה. הם עוסקים בגיבוש מדיניות סביבתית בתחומי פליטות מתעשייה, אסדרת מפעלים במסגרת חוק אוויר נקי, ניתוח נתוני ניטור ודיגום פליטות לסביבה, ניתוח נתוני דיגום וניטור מצב איכות אוויר בסביבה, ודיווחי פליטות למערכת המפל"ס (מרשם פליטות לסביבה).

מפגעי ריח
מטרד ריח לא רק הורס את היום ואת הבריאות, הוא גם מנוגד לחוק. על מנת לאתר את מוקד המפגע ולטפל בו, DHVMED מבצעת סקרי ריח מקצועיים ומדויקים לאיתור נקודות חמות ("Hot Spot") עבור מזהמים. הסקר מזהה את מקורות הפליטה המשמעותיים ומציג פיזור גיאוגרפי של המזהמים בסביבה על בסיס ניתוחים מטאורולוגיים ובאמצעות מודלים פיסיקאליים מתקדמים לחישוב פיזור מזהמים באטמוספירה, המורשים לשימוש על ידי המשרד להגנת הסביבה.

זיהום אוויר
הצוות מעניק ללקוחות החברה את כל הדרוש להם בתחום איכות האוויר, מ-א' ועד ת', תחת קורת גג אחת ובליווי מקצועי: הובלת פרויקט בתחום איכות אוויר ושינויי אקלים עבור המשרד להגנת הסביבה ליישום חוק אוויר נקי, יעוץ בנושא איכות האוויר של רכבת ישראל ונתיבי ישראל, ניתוח פליטות לרשויות המקומיות וסיוע בתכנון תוכניות הפחתה מקומיות של זיהום אוויר אשר מביא לשיפור רמת איכות האוויר ברמה המקומית, זיהוי וכימות של פליטות מזהמים לאוויר שמקורם מסקטורים שונים כגון תחבורה (כלי שיט, כלי רכב, כלי צמ"ה, תעופה), חקלאות (צמחייה, בע"ח), פסולת (תחנות מעבר, מטמנות, שריפת פסולת), סקטור ביתי (שימושי בחומרי ניקוי וטואלטיקה, קמינים).
לצוות העובדים מומחיות בעבודת שטח וכן ניסיון רב במידול השפעות זיהום אוויר ממקורות אלה. אנחנו עורכים סקרים סביבתיים ותסקירי השפעה על הסביבה, תוך שימוש במודלים מתקדמים בתחום, בהם AERMOD, CALPUFF, CALROAD, SCREEN, HYPACT.

במסגרת שירותי הייעוץ למשרד להגנת הסביבה מטפלת DHVMED בגיבוש מדיניות סביבתית ובבדיקה וכתיבת היתרים ורישיונות למפעלים הגדולים במדינת ישראל לרבות תחנות הכוח, התעשייה הפטרוכימית, תעשיה מינרלית, אסדות להפקת גז טבעי ועוד.

גזי חממה
לשינויי אקלים השפעות מרמת הפרט ועד לרמה הארצית. הצוות מבצע כימות של פליטות גזי חממה מסקטורים שונים תוך ביצוע ניתוח LCA וכן חישוב תרחישי הפחתה שונים וזאת על מנת להגיע למשק מאוזן פליטות.

זיהום אוויר כלכלה ובריאות
צוות המומחים של איכות אוויר בשיתוף עם תחום כלכלה סביבתית בוחן את ההשפעות של זיהום אוויר גם בהקשר של הנזק הבריאותי הנגרם כתוצאה מחשיפה למזהמי אוויר וכן השווי הכלכלי של חשיפה זאת. בחינת ההשפעה נותנת תמונת מצב רחבה למקבלי החלטות ברמה המקומית והארצית לצורך קידום מדיניות בתחום של איכות אוויר.

תוכניות להפחתת פליטות גזי חממה והיערכות לשינוי אקלים
צוות היועצים שלנו מלווה רשויות מקומיות, אשכולות רשויות ומפעלים בתוכניות הפחתת פליטות גזי חממה, ובתוכניות היערכות לשינוי אקלים. תוכניות כאלה מאפשרות לזהות הזדמנויות להתייעלות באנרגיה, לייצור אנרגיה, כמו גם לאבחן  ולדרג את הסיכונים הנובעים משינוי אקלים, ולבנות תכנית היערכות המאפשרת להסתגל בצורה הולמת.

קרקע, מים ושפכים

קרקעות מזוהמות ותשתיות דלק
בעשורים האחרונים גוברת המודעות לסכנות הטמונות בקרקעות מזוהמות ולהשלכות של זיהום קרקע על הבריאות ועל מקורות המים. DHVMED מעניקה שירותי ייעוץ סביבתי בתחום זיהום קרקעות ומי תהום, ובעלת ניסיון עשיר בליווי פרויקטים בתחום קרקעות מזוהמות גם עבור חברות ממשלתיות וגם חברות בסקטור הפרטי. יועצי החברה מלווים פרויקטים משלב החקירה, דרך ביצוע סקרים היסטוריים (PHASE I) וסקרי קרקע (PHASE II) ועד לכתיבת תוכניות שיקום ופיקוח על הביצוע.

בנוסף, החברה מייעצת למשרדי ממשלה, בהם המשרד להגנת הסביבה בבחינה ואימוץ תחומי מדיניות ורגולציה בינלאומית בתחום קרקעות מזוהמות והגנה מפני תשתיות לזיהום קרקע ומים.

סקרים תברואיים
אומרים שהיכן שיש מים – יש חיים, ואנחנו כאן כדי לבדוק את איכות המים בהתאם לתקנות בריאות העם למי שתייה. משנת 2013, אז נכנסו התקנות לתוקפן, DHVMED עורכת סקרים הנדסיים תברואיים הנדרשים מכל ספקי מי השתייה בישראל: תאגידי מים, רשויות מקומיות וחברות פרטיות.
אנחנו מבצעים גם סקרים חקירתיים עקב אירוע וגם סקרים מניעתיים תקופתיים, לפי דרישות והנחיות משרד הבריאות. הסקרים כוללים:
– סקירה ומיפוי מפגעים קיימים ופוטנציאלים (באמצעות שימוש במערכת GIS למיפוי מתקדם)
– ניתוח וכימות מפגעים קיימים ופוטנציאליים
– ניתוח מדדי איכות המים בקידוחים
– סקירה הידרוגיאולוגית
– הכנת מפות
– סקירת תוכניות סטטוטוריות רלוונטיות
– בחינה של עמידה בדרישות משרד הבריאות
– המלצות אופרטיביות ליישום

שפכי תעשייה
אחת המשימות החשובות בשמירה על הסביבה והבריאות היא הסדרת ההזרמה של שפכי התעשייה, כך שיטופלו ולא יגרמו למטרדים ונזקים לציבור או לסביבה. צוות האסדרה האינטגרטיבי שלנו עוסק במדיניות סביבתית לתחום שפכי תעשייה, מספק פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ומתמחה בהתאמה לדרישות הרגולציה המתקדמת בעולם, בהן הוראות והנחיות אירופאיות (IPPC, IED, SEVESO) והרגולציה הגרמנית WWO, וכן בהטמעת חקיקה בינלאומית בישראל בתחום שפכי התעשייה.

הצוות מטפל בתחום האסדרה המשולבת למפעלי התעשייה הגדולים בארץ, מפתח מדיניות סביבתית לתחום שפכי תעשייה, נגר מזוהם ובריכות אידוי ועוד; ומלווה את המשרד להגנת הסביבה באסדרה סביבתית של מפעלי תעשייה גדולים בראייה אינטגרטיבית של כלל ההשפעות הסביבתיות של המפעל, בהן שפכי תעשייה, פסולת, קרקעות מזוהמות, נגר עילי וחומרים מסוכנים.

הצוות היה מעורב בהתוויית חוק דיווח פליטות והעברות מזהמים לסביבה – המפל"ס (PRTR), באפיון ובהקמת מערכת הדיווח ומסמכי ההנחיה לסקטורים המדווחים, ומאז הקמתה ממשיך לתמוך במשרד להגנת הסביבה בבקרה מקצועית על הדיווחים למערכת המפל"ס.

סקר מזהמים אגני ניקוז
כאשר יש צורך לבחון את המשמעות ההידרוגיאולוגית והשפעה של החדרת מי נגר על איכות המים באקוויפר במחצבות או באתרים נדרש לבצע סקר מזהמים.
מטרת הסקר הינה להציג מקורות זיהום נגר עילי פוטנציאליים לרבות סוגי המזהמים האפשריים במעלה אגני ניקוז.  הסקר מבוצע באמצעות תוכנות מיפוי, ניתוח של מפות ותצ"אות, סיורים בשטח וניתוח של דוחות ניטור. הסקר ממפה את כלל מקורות זיהום פוטנציאלים ע"י חלוקה למקורות נקודתיים ולא נקודתיים.

Projects

פרויקטים בתחום


לכל הפרויקטים

מאמרים


חזרה למעלה