EN

הידרולוגיה ונגר עילי

תוכניות אב

שינויי האקלים, גידול האוכלוסייה ואופי הבנייה משנים את פני הפיתוח העירוני והופכים את הנגר העירוני לאתגר משמעותי ויקר שיש לנהל לטווח ארוך. אנחנו ב־ DHVMED רואים את העתיד ועורכים מגוון תוכניות אב שמסתכלות כמה עשורים קדימה:

תוכניות עירוניות לניקוז ביוב וניהול נגר – הצוות שלנו מאפשר לרשויות למפות את ההווה ולתכנן את המחר בהתאם לשינויים במשטר הגשמים, צרכים מקומיים, מתקנים קיימים ופיתוח עירוני מתוכנן. באמצעות מודלים ממוחשבים וחדשים אנחנו יכולים לצפות ולדמות את הזרימות במערכות העירוניות ולמנוע הצפות בפני ברחוב. תוכניות האב שלנו נותנות לרשויות להמשיך ולפתח את התשתית העירונית בראש שקט.

תוכניות אגניות – תוכניות האב האגניות שאנו מבצעים עבור רשויות הניקוז ממפות את הנחלים, מחשבות כושר הולכה והצפה ויוצרות מפת דרכים המאפשרת בניית מאגרים והגנות בהתאם למתודולוגיה לגיבוש תוכניות אגניות לניהול סיכוני שיטפונות של משרד החקלאות. הצוות גם היה שותף לכתיבת מתודולוגיה זו, ובעל ניסיון בבחינות כלכליות למגוון תוכניות ניהול סיכוני שיטפונות, שיקום נחלים ופתרונות ניהול נגר מבוססי טבע.

תוכניות אספקת מים – DHVMED גאה להיות יועצת של רשות המים לתוכנית האב של משק המים בישראל, ולייעץ לרשויות מקומיות ואזוריות בתכנון מערכות ההפקה, ההולכה והאגירה של מים. אנו בונים תוכניות אב ארוכות טווח החוזות שינויי אקלים ומעריכות גידול אוכלוסייה וצריכה עתידית לטובת ניהול, תכנון והשקעה במים במדינה.

תכניות נחלים ומפעלי ניקוז

הצוות שלנו מתכנן בתחומי מרבית רשויות הניקוז בארץ תכניות נחלים ומפעלי ניקוז תוך שהוא גישה של ניקוז אזורי מוצפים המהווים סכנה לחיים ורכוש מחד ומאידך משמר פשטי הצפה ורצועות גן רחבות. שימוש בפתרונות מוטי טבע ושימור רצועות הנחל כעורק חי בין מרחבים שונים הינה גישה המקודמת היום בעולם. הצוות מוביל היום תכניות ניהול סיכוני שיטפונות ותוכניות אגניות למניעת הצפות ברשויות ניקוז: ירקון, קישון, כרמל, גליל מערבי. בנוסף אנו שותפים לכתיבת לוחות מים ושיקום אקו-הידרולוגי ברשויות ניקוז ורשות הטבע והגנים.

סקרים הידרולוגיים

מי התהום הם משאב חיוני שיש לשמור עליו, ולכן רשויות התכנון ומשרדי הממשלה מחייבים ביצוע סקרים הידרולוגיים סביבתיים בהתאם לתוכניות מתאר ארציות, כאשר יש פוטנציאל לזיהום המים. מחקלאים ויזמי נדל"ן ועד לתחנות תדלוק ומבני תעשייה – כולם נדרשים למנוע זיהום מי תהום ומפגעים תברואתיים וסביבתיים. הצוות שלנו עורך סקרים הידרולוגיים הבוחנים ומנתחים את הרגישות ההידרולוגית בסביבת הפרויקט, בודק קירבה למקורות מים ולהימצאות קידוחים להפקת מים, מציג דרכים למניעת זיהום ומעריך את ההשפעות הצפויות על הסביבה ועל מי התהום.

תכנון מערכות ניהול נגר וניקוז

הצוות ההידרולוגי של DHVMED משתתף בכתיבת ההנחיות לניהול נגר עירוני בתמ"א 1 ומשמש כיועץ הניקוז של עיריית תל אביב-יפו. אנו עורכים נספחי ניקוז, תב"עות ותוכניות בנייה ירוקה עבור יזמים שונים ואמונים על הכנת תוכנית הפחתת זיהום שמקורו בנגר עבור מזכירות אמנת ברצלונה והמשרד להגנת הסביבה. התוכנית מוגשת במסגרת עדכון התוכנית הלאומית להפחתת פליטות לים (מוגשת במסגרת מחויבות ישראל לפרוטוקול ה LBS), ואנו גם מלווים את המשרד להגנת הסביבה ביישום התוכנית בארץ.

בנוסף, תכננו פרויקטים של ניקוז וניהול נגר עירוני מרמת התב"ע ועד לתכנון מפורט עבור עיריות רבות, בהן חיפה, חולון, אשדוד ואילת, ועם לקוחות החברה נמנים גם נתיבי איילון ומשרד הבינוי והשיכון.

ייעוץ תשתיות רטובות

מתכננים תחת קורת גג אחת מערכות מים, ביוב וניקוז בתוכניות מפורטות לתב"ע עבור רשויות מקומיות ואזוריות. אנחנו מספקים שירותי ייעוץ, תכנון ומיפוי תשתיות תת קרקעיות באזורים עירוניים צפופים ובשטחים שבפיתוח, על מנת שהתכנון העתידי יתאים לדרישות ולצרכים העתידיים של הרשות והתושבים.

Projects

פרויקטים


לכל הפרויקטים

מאמרים


חזרה למעלה