EN

תשתיות מים, ביוב ומט"שים

תכנון מט"שים

עולם ירוק ונקי מתחיל בטיפול יסודי בשפכים עירוניים ותעשייתיים: מניעת זיהום קרקעות ומקורות מים, מחזור מים והכי חשוב – הגנה על הציבור ועל הסביבה.

מחלקת ההנדסה של DHVMED מעורבת כיום בתכנון וליווי הקמה ושדרוג של כ- 35 מט"שים בכל רחבי ישראל. המחלקה מתמחה בליווי, תפעול ותכנון מתקני טיפול וטיהור שפכים (מט"שים), משלב הייזום ועד להרצת המתקנים. השירותים שלנו כוללים בין היתר בדיקת היתכנות ובחירת חלופה טכנולוגית מותאמת לנתוני התכן ואופי שכפי המקור כמו גם דרישות הרגולציה בנוגע לאיכות הקולחים והבוצה המופקים, תכנון כללי ומפורט לביצוע, ליווי בוועדות מקצועיות, פיקוח עליון וליווי לאורך כל שלבי ההקמה. הפרויקטים אותם אנו מתכננים כוללים הקמת מתקנים חדשים כמו גם הרחבות, שינויים ושדרוגים של מתקנים קיימים, וכן תכנון מערכות הולכה לשפכים ולקולחים. אנו משתמשים בתוכנות תהליך ייחודיות שפותחו על ידי RHDHV בהולנד, לצד כלי CAD ותלת ממד, תוך הפעלת יועצי משנה לתחומי תכנון משלימים על פי צרכי הפרויקט.

תכנון תשתיות הולכה למים וביוב

אנו מאמינים שמבט קדימה לא רק מכין אותנו לבאות, אלא גם מאפשר תכנון נכון, חזון ופיצוח אתגרים. חברת DHVMED עורכת תוכניות אב לאספקת מים וביוב לטווח של עשרות שנים קדימה מתוך ראייה אקולוגית והנדסית שלוקחת בחשבון את הזדמנויות המחר, כמו גם תכנון מפורט למערכות עירוניות ואזוריות להולכת שפכים קולחים ומים. תוכניות האב משלבות תכנון עתידי לטווח ארוך עם ראייה ניהולית אסטרטגית, ומאיצות חדשנות בכל הנוגע לתשתיות המים והביוב. הן מתוכננות על ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בישראל בתחום ההנדסה ותשתיות-העל, ליצירת מערכת מתקדמת, אמינה ואיתנה.

יעוץ וליווי תפעול למט"שים

מתקנים לטיפול בשפכים (מט"שים) הם החוזקה של מחלקת ההנדסה שלנו. צוות הייעוץ והליווי מתמחה באופטימיזציה ומיקסום היכולות של מט"שים קיימים כדי לוודא שהם עובדים באופן יעיל, שאיכות המים שזורמים להשקיה ולנחלים היא טובה יותר ושהעלויות הכלכליות של המט"שים מצטמצמות.

הצוותים של DHVMED מבצעים חקר ביצועים, מלווים קבלנים ותאגידים בסוגיות של רגולציה והתייעלות ומוודאים שהמערכת פועלת ומופעלת באופן הטוב ביותר להפקת איכות המים המושבים, הבוצה, לטובת מפעילי המט"ש ולרווחת הציבור

Projects

פרויקטים


לכל הפרויקטים

מאמרים


חזרה למעלה