EN

רואים תוצאות בסביבה
שורה של פתרונות הנדסיים מתקדמים בסביבה, רגולציה תשתיות ומים

רואים תוצאות בסביבה
שורה של פתרונות הנדסיים מתקדמים בסביבה, רגולציה תשתיות ומים

רואים תוצאות בסביבה
שורה של פתרונות הנדסיים מתקדמים בסביבה, רגולציה תשתיות ומים

תחומי התמחות

ייעוץ סביבתי

מחלקת הייעוץ הסביבתי שלנו היא הכתובת שלכם לכל מה שירוק: מכלכלה ורגולציה ועד מדיניות סביבתית. הצוות הרב-תחומי במחלקה כולל מהנדסי סביבה ובעלי תארים מתקדמים במדעי כדור הארץ, שמתמחים בנושאים סביבתיים מגוונים. הם פועלים מתוך מחויבות אמיתית להגנה ראויה לסביבה ויודעים להוביל תהליכים בראייה הוליסטית לכל צורך סביבתי של לקוחות החברה מהמגזר הפרטי והציבורי.

תשתיות מים, ביוב ומט"שים

אמרתם הגנה על הסביבה - אמרתם DHVMED. מחלקת ההנדסה מתמחה בכל הקשור למתקני טיפול בשפכים ובתשתיות הולכה למים וביוב. מים הם בטבע שלנו, וטיפול בהם זו שליחות שמחייבת ידע רחב, ניסיון מקצועי עשיר והתאמת פתרונות ייחודיים לכל פרויקט. צוות המחלקה הולך יד ביד עם לקוחותיו משלב הייזום ועד להשלמת ההקמה וההרצה של מתקני טיפול בשפכים וקווי הולכה למים לשפכים ולמי קולחים.

הידרולוגיה ונגר עילי

חברת DHVMED היא מהמובילות בארץ בתחום ההידרולוגיה העילית וניהול הנגר העירוני. הצוות שלנו מעניק שירותים מקצועיים לרשות המים, לרשויות ניקוז, לרשויות מוניציפליות ולפרויקטי תשתית רבים, ומבצע תוכניות אב לאספקת מים, תוכניות ניהול אגניות למניעת הצפות, עבודות ניתוח לחיזוי נגר באגנים וכן נספחי ניקוז למגוון פרויקטים. המחלקה מתמחה גם בסקרים הידרולוגיים סביבתיים ותכנון מערכות תוך שימוש בכלי מידול ממוחשבים, במודלים חדישים ובשיטות ניתוח עדכניות.

Projects

פרויקטים מובילים

אומדן עלויות שיקום למצבורי פסולת של חברת כיל רותם

ייעוץ למשרד להגנת הסביבה באסדרת מפעלים טעוני פליטה במסגרת חוק אוויר נקי ובמסגרת אסדרה משולבת

בחינת תכנית שער המפרץ, חיפה

בחינת כלל היבטי איכות הסביבה בהשוואה למדיניות תכנונית של המשרד להגנת הסביבה

סקר היסטורי וסקר קרקע בעכו

הערכת פוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהום וביצוע של סקר היסטורי וסקר קרקע


חזרה למעלה